Η Γιορτή των Αγγέλων της Γλώσσας / Κυριακή 16 Δεκεμβρίου