ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 'ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ'

Νο 1) Μια θέση νοσηλευτή σύμβασης ενός έτους για  4ωρη απασχόληση, 
Νο 2) Μια  Θέση ιατρού ειδικότητας Γενικής ιατρικής ή παθολόγου ο όποιος θα προβεί  σύμβαση  απασχόλησης μίσθωσης έργου  (μπλοκάκι),  στη περιοχή των Βορείων Σποράδων  στα πλαίσια των συνεχών αυξανόμενων αναγκών του συλλόγου. 
Στα πλαίσια της σύμβασης εργασίας που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών υπάρχει η προϋπόθεση υποχρεωτικής εκπαίδευσης από παρεμφερείς φορείς/ συλλόγους , στον δικαιούχο της θέσης στο γνωστικό αντικείμενο της ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών. Ο τρόπος εκπαίδευσης του  ( ασύγχρονη εκπαίδευση / δια ζώσης ) θα είναι ανάλογος με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν εκείνη την χρονική περίοδο εξαιτίας της πανδημίας.
Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες είναι :
Να παρέχει εσωτερική νοσηλευτική/ ιατρική  με στόχο τη γρήγορη ανάρρωση  και τον περιορισμό των επιπτώσεων της ασθένειας των ωφελούμενων. 
Να έχει στην ευθύνη της/του την παρακολούθηση της σωστής παροχής  της φαρμακευτικής αγωγής .
Να ενημερώνεται ο φορέας για την οποιαδήποτε παροχή , όπως και να τηρούνται στατιστικά στοιχειά/ βιβλία για την οποιοδήποτε παροχή και ενέργεια που θα προσκομίζονται μηνιαίος στο αρχείο του   φορέα 
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων  Νοσηλευτών 
 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών.   
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 
Μόνιμος κάτοικος των δήμων του νομού ή νησιών του φορέα,  εφόσον επιθυμεί την πρόσληψη σε υπηρεσίες των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου14 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων Ιατρών   
 
Άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου  ή βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρού 
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 
Μόνιμος κάτοικος των δήμων του νομού ή νησιών του φορέα,  εφόσον επιθυμεί την πρόσληψη σε υπηρεσίες των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου14 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
 
Θα ακολουθήσει διαδικασία ελέγχου των φακέλων των υποψήφιων αλλά και συνέντευξη με το ΔΣ του Συλλόγου μας. 
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αυτής, ορίζεται ο ένας μηνάς μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης. Η αποστολή τους  μπορεί να γίνει είτε, ταχυδρομικά ή με courier  στη διεύθυνση του συλλόγου 
Σύλλογος φάρος Σκοπέλου , ΤΚ 37003
 
 είτε με
 e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2424022341