Δήμος Σκοπέλου / Κοινωφελής εργασία με 20 θέσεις

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας με τις θέσεις και τις ειδικότητες ανά Δήμο, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Για τους Δήμους της Μαγνησίας έχουν εγκριθεί συνολικά 393 θέσεις και ήδη έχουν αποσταλεί τα αιτήματα με τις αντίστοιχες ειδικότητες που θέλουν να απασχολήσουν. Να αναφερθεί ότι οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, ενώ ο μισθός θα είναι 551 ευρώ.

Αιτήσεις δεν μπορούν να υποβάλουν ωφελούμενοι των προηγούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας τουλάχιστον για τα τελευταία δύο χρόνια.
Το υπουργείο Εργασίας ολοκληρώνει τη διασταύρωση των προσφερομένων θέσεων, έτσι ώστε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικότητες που οι Δήμοι ζητούν, οι θέσεις να καλυφθούν με άλλες ειδικότητες προκειμένου να μη μείνουν κενές θέσεις στο πρόγραμμα. Πανελλαδικά το πρόγραμμα αφορά 25.000 ωφελούμενους.
Οι δικαιούχοι
Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί μέσω κριτηρίων του ΑΣΕΠ, ενώ δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα άνεργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ.
-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
-Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
-Εγγεγραμμένοι στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
-Εγγεγραμμένοι στα μητρώα άνεργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
 
Στον Δήμο Σκοπέλου οι εγκεκριμένες θέσεις είναι 20 και οι αντίστοιχες ειδικότητες που έχει αιτηθεί, έχουν ως εξής: Δυο άτομα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού- Οικονομικού, δυο άτομα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού-Οικονομικού, ένα άτομο ΤΕ Πληροφορικής, ένα άτομο ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ένα άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ένα άτομο ΤΕ Νοσηλευτών, ένα άτομο ΠΕ Ψυχολόγων, ένα άτομο ΥΕ Εργατών Πρασίνου, δυο άτομα ΥΕ Βοηθητικών Χειρονακτικών Εργασιών, τρία άτομα Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, δυο άτομα Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών, ένα άτομο ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ένα άτομο ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων και ένα άτομο ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Υδραυλικών Εργασιών.
 
thessalianews