Λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων (mydata)

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και μέλη της κεντρικής διοίκησης του ΟΕΕ,

Στις 24/9/2021, ημέρα Παρασκευή, διοργανώθηκε διαδικτυακή συνάντηση από το 7ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας με σκοπό την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της Θεσσαλίας σχετικά με τα Μy- Data. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκε κατά πόσο και σε ποιο βαθμό είναι ενημερωμένες οι επιχειρήσεις και ποια η ετοιμότητα τους, σχετικά με την υποχρεωτικότητα διαβίβασης των παραστατικών εσόδων και εξόδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από την παραπάνω συνάντηση καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα.

Καταρχήν, είναι κοινά αποδεκτό από όλους τους συμμετέχοντες φορείς και ιδιαίτερα από το Οικονομικό Επιμελητήριο και τους Συλλόγους Λογιστών ότι τα my Data θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σύγχρονο και καινοτόμο εργαλείο κατά την φάση της πλήρους εφαρμογής τους, κάτι το οποίο, βέβαια, δεν υφίσταται σήμερα. Με την μηχανογράφηση που θα εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να ψηφιοποιήσουν την λειτουργεία τους και τα λογιστήρια τους θα αναβαθμιστούν οι ίδιες και το επάγγελμα του Οικονομολόγου και του Λογιστή, οι οποίοι από  καταχωρητές τιμολόγιων θα αναβαθμιστούν σε φορολογικούς, λογιστικούς και οικονομικούς συμβούλους των επιχειρήσεων.

Πλην όμως, υπάρχει μια κοινή διαπίστωση από όλους τους φορείς, ότι δηλαδή  η ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις δεν είναι αντίστοιχη του μεγέθους του σύγχρονου και καινοτόμου αυτού εγχειρήματος που προσπαθεί να εφαρμόσει η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερα ανενημέρωτες και απροετοίμαστες δηλώνουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν τη σχετική πληροφόρηση από τον φορέα τους. Oι δε φορείς με την σειρά τους δεν έχουν την πληροφόρηση σε κεντρικό επίπεδο από το τριτοβάθμιο όργανο τους για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα (My – Data), πότε ξεκινάνε αυτές, ποια είναι τα πρόστιμα σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν, ποιο το κόστος εφαρμογής τους σε σχέση με το δημόσιο όφελος και φυσικά ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος αυτό.

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι μόνοι που έχουν ενημερωθεί από τους φορείς τους είναι οι «μεγάλες» επιχειρήσεις, οι οποίες δηλώνουν έτοιμες να εφαρμόσουν τα my Data σε ποσοστό 70%. Οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν ή δηλώνουν ανέτοιμοι να τα εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου. Το πρόβλημα δέ είναι ιδιαίτερα αισθητό στις επιχειρήσεις (αγροτικών – αλιευτικών δραστηριοτήτων) που βρίσκονται μακριά από τον αστικό ιστό και υστερούν σε τεχνολογία και σύνδεση με το διαδίκτυο.

Εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο αλλά και μετά από τις εισηγήσεις των έμπειρων στελεχών των συλλόγων λογιστών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας επιβεβαιώνουμε την προαναφερθείσα κατάσταση και προτείνουμε τα εξής:

- Να γίνει προαιρετική η εφαρμογή των My-Data έως 31/12/2022 και υποχρεωτική από 1/1/2023, εφόσον όμως λυθούν όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει και σας έχουμε επισημάνει έως σήμερα, αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της προαιρετικής εφαρμογής τους.

- Να επιχορηγηθούν όλες οι επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθος τους και το ύψος της δαπάνης για τα απαραίτητα λογιστικά και εμπορικά προγράμματα (software), καθώς και για τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (hardware), προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις περί my-data.

- Να ισχύσει για όλους τους χρήστες που επιλέγουν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική διαβίβαση η μείωση της παραγραφής από 5 σε τρία έτη και όχι αποκλειστικά μόνο για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική διαβίβαση μέσω οποιοδήποτε παρόχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση της παραγραφής και στις δυο περιπτώσεις θα πρέπει να είναι η τελική υπογραφή από μέλος του Ο.Ε.Ε. Λογιστή Α΄ Τάξης .

- Εφόσον επιλέξετε να γίνει η ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις μέσω των μελών μας, Οικονομολόγων και Λογιστών, απαιτούμε την εύλογη αποζημίωση τους. Το ύψος της μπορεί να καθορισθεί ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης που ενημερώνεται κάθε φορά. Ήδη το υπουργείο Εργασίας έχει προβεί σε ανάλογες συνεργασίες επ’ αμοιβής με τα μέλη μας για την ποιο γρήγορη και άμεση απονομή των συντάξεων. 

- Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το πάγιο αίτημα μας να εφαρμοστεί το άρθρο 93 του Ν. 4764/20 (Ασθένεια Λογιστή), εφόσον φυσικά τροποποιηθεί και ισχύσει όχι μόνο για όλες τις ασθένειες, αλλά κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Τέλος, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι επιβάλλεται στην παρούσα συγκυρία η υποχρεωτικότητα της υπογραφής του Λογιστή (υπογραφή του άρθρου 38 του Ν.2873/2000, μέλους του Ο.Ε.Ε., των φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογικών οντοτήτων. Η ενέργεια του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. για πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω των My-Data ή μέσω οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς την ανωτέρα αναγραφόμενη δικλείδα ασφαλείας (υπογραφή λογιστή), εύλογα και αυτονόητα θα καταστεί μη αποτελεσματική.

Το παραπάνω κείμενο αποδέχονται και συνυπογράφουν οι παρακάτω εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και ενώσεων, που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη:

Για το 7ο Π.Τ. του Ο.Ε.Ε., ο Πρόεδρος Ηλίας ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

Για την Ένωση Φοροτεχνικών Λάρισας (ΕΦΕΕΛ), ο Πρόεδρος Νίκος ΝΑΤΣΙΟΣ

Για τον Σύλλογο Φοροτεχνικών Μαγνησίας, ο Πρόεδρος Δημήτρης ΠΑΠΠΑΣ

Για τον Σ.Ο.Λ. Βόλου, ο Πρόεδρος Άρης ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Για τον Σύλλογο λογιστών Καρδίτσας, ο Πρόεδρος Γιώργος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Για την Ένωση Οικ. Λογιστών Τρικάλων, ο Πρόεδρος Θωμάς ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Για το Επιμελητήριο Λάρισας, ο Πρόεδρος Σωτήριος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας, ο Πρόεδρος Χαράλαμπος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Για το Επιμελητήριο Μαγνησίας, ο Πρόεδρος Αριστοτέλης ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ

Για το Επιμελητήριο Τρικάλων, ο Πρόεδρος Βασίλειος ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ

Για το Επιμελητήριο Καρδίτσας, ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Π.Τ  Κ.Δ. Θεσσαλίας, Νικόλαος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Για το ΓΕΩΤΕ Π.Τ. Κεντρ. Ελλάδας, ο Πρόεδρος Δημήτριος ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ

Για τον Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας, ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ