Τε09272023

Last update07:47:47 PM

English
anastasia apartments
Back Βρίσκεστε εδώ: Home Τα νεα Τα νέα μας Χρ. Τριαντόπουλος: Ομιλία στην ημερίδα της ΟΕΒΕΜ με θέμα την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τη συνεργασία και τη σύμπραξη

Χρ. Τριαντόπουλος: Ομιλία στην ημερίδα της ΟΕΒΕΜ με θέμα την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τη συνεργασία και τη σύμπραξη

Στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Μαγνησίας (ΟΕΒΕΜ) με τίτλο «Οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη μετά-Covid-19 εποχή. Προοπτικές & Ευκαιρίες» συμμετείχε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος παρέθεσε ομιλία με τίτλο «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά τον κορωνοϊό: ανάπτυξη και εξωστρέφεια μέσα από τη συνεργασία και τη σύμπραξη».

Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου:

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν βαρύνουσα σημασία για την ίδια την κοινωνία μας, καθώς αποτελούν πηγή δημιουργίας, απασχόλησης, αλλά και σταθερότητας.

Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πολύ μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενων, αλλά και εργοδοτών σε σχέση με εργαζόμενους. Αυτό που εμείς χαρακτηρίζουμε ως ‘μικρομεσαία’ επιχείρηση, στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι πολύ, πολύ μικρή επιχείρηση. Το πολύ μικρό μέγεθος, λοιπόν, της ελληνικής επιχείρησης καθηλώνει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της. Το ζητούμενο, συνεπώς, είναι η αύξηση του μεγέθους της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Και αυτό μπορεί να προκύψει μέσα από ένα νέο πλαίσιο κινητροδότησης των συμπράξεων και των συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα, τα κίνητρα συνενώσεων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα κίνητρα συνεργασιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων ήταν περιορισμένα στην πρώτη περίπτωση και ανύπαρκτα στην δεύτερη.

Το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση που υπήρχε, ήταν ότι πολλές επιχειρήσεις, αντί να επιδιώκουν τη μεγέθυνση, επέλεγαν ένα μοντέλο στο οποίο τόσο η κερδοφορία όσο και μέρος της απασχόλησης παρέμεναν αδήλωτα.

Αρκετές μελέτες και εκθέσεις, όπως η Έκθεση Πισσαρίδη, έχουν ήδη ρίξει φως σε αυτές τις διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση, έχοντας αναγνωρίσει τους περιορισμούς του υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου, προβαίνει σε πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμισή του.

Ήδη προωθείται ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο κινητροδότησης για την αύξηση του μεγέθους και της εξωστρέφειας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’,

Με σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση, προωθούνται οι συνενώσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη μείωση του ‘κενού ΦΠΑ’ και της αδήλωτης εργασίας, την αύξηση των επενδύσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της πρόσβασιμότητάς τους στο τραπεζικό σύστημα, καθώς και του εξαγωγικού τους προσανατολισμού.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, εισάγεται ο θεσμός της συνεργασίας επιχειρήσεων για την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας, δε, και τη συμβολαιακή γεωργία, μέσα από ένα πλέγμα φορολογικών κινήτρων.

Πρόκειται για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο κινητροδότησης των συμπράξεων και των συνεργασιών μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα επιτρέψει, μέσα από γενναία φορολογική ελάφρυνση, να διαμορφωθούν νέες συνθήκες αποτελεσματικής και εξωστρεφούς λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με περισσότερες και διατηρήσιμες θέσεις απασχόλησης.

Το νέο αυτό πλαίσιο κινητροδότησης που εισάγει η Κυβέρνηση έρχεται να απαντήσει σε ένα δομικό ζήτημα που χαρακτηρίζει το εγχώριο κοινωνικό και οικονομικό υπόδειγμα της χώρας μας. Αυτό είναι το αδύναμο κοινωνικό κεφάλαιο, βασικό συστατικό του οποίου είναι το έλλειμμα εμπιστοσύνης εντός της κοινωνίας που μεταφράζεται σε έλλειμμα συνεργασίας και στην οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα.

Ενώ σε άλλες οικονομίες, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, η στενή συνεργασία, η σύμπραξη και το συνεταιρίζεσθαι αποτελούν βασική προϋπόθεση ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής και παραγωγικής δραστηριότητας, στην Ελλάδα δεν τα συναντάμε πολύ συχνά. Στόχος, λοιπόν, είναι να αρχίζουμε να τα συναντάμε, για να ενισχυθεί περαιτέρω η δυναμική ανάπτυξης της ελληνική οικονομίας.

Και η Μαγνησία, μία περιοχή με πλούσιο συνεταιριστικό παρελθόν, αλλά και δυναμική συνεταιριστική παρουσία στο παρόν, μπορεί να αξιοποιήσει τέτοια εργαλεία και να πρωτοστατήσει, δημιουργώντας εξωστρεφείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα καταφέρουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να εισάγουν πλούτο. Δημιουργώντας εν τέλει αυξημένη αξία για την τοπική οικονομία και συμβάλλοντας στην ευημερία της κοινωνίας μας».