Προκήρυξη διαγωνισμού στις σχολές δοκίμων σημαιοφόρων Λ.Σ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η προκήρυξη, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (HTTP://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑ) από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες.

 

GEORGIOS GKARAS

 

Ο Διοικητής

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΚΑΡΑΣ Γεώργιος