Ζ. Μακρή: 'Ένταξη Σκοπέλου στους μικρούς νησιωτικούς δήμους - χρηματοδότηση Σκοπέλου με 257.600€'

Ένα χρόνιο αίτημα του Δήμου Σκοπέλου, αυτό της ένταξής του στην κατηγορία «ΜΙΚΡΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ» από την κατηγορία «ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ», παίρνει «σάρκα και οστά»,  Η διαβεβαίωση για την επίλυση του ζητήματος της άδικης και μη ισόρροπης μεταχείρισης του Δήμου Σκοπέλου με τους υπόλοιπους νησιωτικούς δήμους, που είχε δοθεί στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτή Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή και στον Δήμαρχο Σκοπέλου κ. Σταμάτη Περίσση από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ικανοποιήθηκε, πλήρως, από την νυν πολιτική ηγεσία. 
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Σκοπέλου μαζί με άλλους τέσσερις νησιωτικούς δήμους, αυτούς των Κυθήρων, των Σπετσών, του Πόρου και της Μήλου, οι οποίοι έχουν πληθυσμό από 3.500 – 5.000 κατοίκους, μέχρι και σήμερα, κατατάσσονταν, βάσει των στοιχείων μόνιμου πληθυσμού της απογραφής του 2011 στους Μεγάλους και Μεσαίους Νησιωτικούς Δήμους, όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το εδάφιο ε της παρ. 1 του άρθρου 2Α του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α). 
Δεδομένου ότι το πληθυσμιακό κριτήριο λειτουργούσε ως αιτία μη ισόρροπης μεταχείρισης με τους υπόλοιπους νησιωτικούς δήμους καθώς ο Δήμος Σκοπέλου παρουσιάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν την κατηγορία των μικρών Δήμων, όπως ελλιπή υπηρεσιακή στελέχωση, δυσχερή πρόσβαση πληθυσμού σε κοινωφελείς και δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ., η αδικία αυτή αποκαταστάθηκε με την με αρ. 9290/15-02-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα (ΑΔΑ: Ψ0ΤΕ46ΜΤΛ6-8ΣΝ) με θέμα: «Κατανομή ποσού 27.681.000€ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022.
Με την ως άνω απόφαση, όχι μόνο ο Δήμος Σκοπέλου καθώς και οι υπόλοιποι 4 νησιωτικοί δήμου εντάσσονται στην κατηγορία «Μικροί και ορεινοί νησιωτικοί δήμοι», αλλά και κατανέμεται ποσό ύψους 257.600€ στον συγκεκριμένο Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ή/και για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων. Το ποσό αυτό θα αποδοθεί με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με την ίδια απόφαση, κατανέμεται ποσό ύψους 241.000€ στον επίσης νησιωτικό Δήμο Αλοννήσου καθώς και ποσό 264.200 στον ορεινό δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου. 
Η κ. Μακρή, αφού ενημέρωσε τον κ. Περίσση για αυτή την εξέλιξη, δήλωσε: «Μετά από πολύμηνη, συντονισμένη και μεθοδευμένη προσπάθεια, που καταβάλλαμε μαζί με τον Δήμαρχο Σκοπέλου κ. Σταμάτη Περίσση αλλά και σε εξαιρετική συνεργασία με την προηγούμενη αλλά και με την νυν πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, είμαι πολύ ικανοποιημένη από την αποκατάσταση της αδικίας για τον Δήμο Σκοπέλου. Πιστεύω ότι με την, πάντα, συνετή και χρηστή διαχείριση των κονδυλίων αυτών από την δημοτική αρχή Σκοπέλου, η αυτόνομη διαχείριση αμιγώς τοπικών υποθέσεων θα βελτιωθεί και θα είναι πιο ευέλικτη και αποτελεσματική».