Ανακοίνωση του Αντιδημάρχου για την εναπόθεση απορριμμάτων σε δημοτικούς χώρους

Ο Δήμος Σκοπέλου  υπενθυμίζειστους επαγγελματίες αυτοκινητιστές και στους κατοίκους του νησιού ότι απαγορεύεται η εναπόθεσηαντικειμένων που προορίζονται προς τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Σκοπέλου σε όλους τους δημοτικούς χώρους, όπως για παράδειγμα στο οικόπεδο «Γιαννουράκου» (ιδιοκτησίας του Δήμου Σκοπέλου).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο ∆ήµος θα προβεί στην επιβολή κυρώσεων όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ