ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ

Ο Δήμος Σκοπέλου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  ότι αρμόδιο συλλογικό όργανο λήψης απόφασης περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής, είναι το κατά τόπον Συμβούλιο Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται ως ανωτέρω με αίτησή τους,   συνοδευόμενη από τη Γνωστοποίηση ΚΥΕ και Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας εκδοθείσα από το Ταμείο του Δήμου.

Όσον αφορά στον προγραμματισμό της επόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοπέλου και προκειμένου   να εξυπηρετηθούν οι επαγγελματίες αλλά και  να λειτουργήσει εύρυθμα η Υπηρεσία, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτησή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Απριλίου 2022.

 

                                                            ΣΚΟΠΕΛΟΣ,   04/04/2022