Κυ07032022

Last update10:11:28 AM

English
Hellenic Seaways

anastasia apartments
Back Βρίσκεστε εδώ: Home Τα νεα Τα νέα μας Ζέττα Μακρή: 'Συνεργασία ΥΠΑΙΘ – Δήμου Σκιάθου για το Γυμνάσιο και το Λύκειο'

Ζέττα Μακρή: 'Συνεργασία ΥΠΑΙΘ – Δήμου Σκιάθου για το Γυμνάσιο και το Λύκειο'

Για μία ακόμη φορά, ταχύτατες ήταν οι ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για την έγκριση καταλληλότητας και κτιριολογικού προγράμματος της επέκτασης του Γυμνασίου και Λυκείου της Σκιάθου, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της επέκτασης του 2ου Δημοτικού Σχολείου του νησιού.

Στο πλαίσιο της ωρίμανσηςτου έργου της ανέγερσης προσθήκης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις  του Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Σκιάθου,δυναμικότητας 209 μαθητών για το γυμνάσιο και 151 μαθητών για το λύκειο,  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και, συγκεκριμένα, το τμήμα μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από εξέταση του υποβληθέντος, από την δημοτική αρχή, αιτήματος προχώρησε στην αποστολή δύο προτεινόμενων κτιριολογικών προγραμμάτων – ένα για το Γυμνάσιο και ένα για το Λύκειο.

Συγκεκριμένα, μετά και την αποστολή των συμπληρωματικών εγγράφων από τον Δήμο Σκιάθου, στις 9 Φεβρουαρίου 2022, το ΥΠΑΙΘ, πρότεινε, εγγράφως,(αρ. πρωτ.: 37226/Α2/1-04-2022) να υλοποιηθούν οι πλέον απαραίτητοι χώροι, που καλύπτουν τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες των δύο σχολικών μονάδων. Και αυτό γιατί η κάλυψη του οικοπέδου με εμβαδόν 2.563 τ.μ., σε ποσοστό60%, σε συνδυασμό και με το επιτρεπόμενο ύψος, δεν επιτρέπουν τηνανέγερση του συνόλου των απαιτούμενων χώρων, όπως ο Δήμος αιτείται. Επιπρόσθετα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ επισημαίνουν ότι για να ολοκληρωθεί ο φάκελος, είναι, πλέον, απαραίτητο να τακτοποιηθούν οι αυθαίρετες κατασκευές, δηλαδή να περαιωθεί η ένταξηστον Ν.4495/2017 του συγκεκριμένου κτιριολογικού συγκροτήματος, που βρίσκεται σε κατάσταση υπαγωγής.

Σημειώνεται ότι η έγκριση καταλληλότητας και κτιριολογικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου η ΚΤΥΠ Α.Ε. να αναλάβει την εκπόνηση των μελετών και την δημοπράτηση του έργου μέχρι το τέλος του 2022, μετά από προγραμματική συμφωνία,που θα συνάψει με τον Δήμο Σκιάθου. Εάν και εφόσον τηρηθούν από τον Δήμο Σκιάθου τα προαναφερθέντα, η εκτέλεση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθείεντός του 2023. Άλλωστε, η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε, επιτυχώς, και για την επέκταση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου αφού το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ενέκρινε το κτιριολογικό του πρόγραμμα (αριθμ.πρωτ.: 21969/Α2_25.02.2022 (ΑΔΑ:ΨΕΟ846ΜΤΛΗ-Χ1Λ)).

Η κ. Μακρή δήλωσε ότι: “Mε τις δύο αυτές εγκρίσεις του ΥΠΑΙΘ επιτυγχάνεται, σε εξαιρετικό βαθμό, η ωριμότητα των έργων της επέκτασης των τριών σχολικών μονάδων της Σκιάθου και εντάσσονται, πλέον, στον χρονοπρογραμματισμό των δραστηριοτήτων της ΚΤΥΠ Α.Ε. Άλλωστε, μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, είναι η κάλυψη των κτιριακών αναγκών και υποδομών της εκπαιδευτικής κοινότητας προκειμένου μαθητές και εκπαιδευτικοί νααπολαμβάνουν ποιοτικότερες και ασφαλέστερες συνθήκες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία».