Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ ΔΛΤ Σκοπέλου και της Συντεχνικής ΕΕ

Σήμερα, 08η του μηνός Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή,  υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλουκαι της εταιρίας ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε, η οποία προέκυψε μετά από δημοπρασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώτοιχουπρόσδεσης Ε/Γ-Ο/Γ Λιμένος Αγνώντα Σκοπέλου».

Η όλη διαδικασία (ολοκλήρωση μελέτης, καθορισμός ΧΖΛ Αγνώντα, ηλεκτρονική δημοπρασία, προσυμβατικός έλεγχος, υπογραφή σύμβασης) ολοκληρώθηκε μετά από δυόμιση (2,5)  και πλέον έτη. 

Ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία και συνέργεια με την ανάδοχο εταιρία ώστε το έργο να αποδοθεί γρήγορα για χρήση στις Σκοπελίτισσες και στους Σκοπελίτες.

Από σήμερα και στο εξής, η όλη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου, αφορά την ανάδοχο εταιρία. 

 

Καλό τελείωμα!

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου

Άγγελος Ξηντάρης