Ο Δήμος Σκοπέλου ολοκληρώνει ένα σημαντικό έργο στη Γλώσσα

Η Δημοτική αρχή του Στ. Περίσση,

ολοκληρώνει αυτές τις μέρες ένα σημαντικό έργο στη Γλώσσα Σκοπέλου:''Τοποθέτηση τάπητα στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ'', το οποίο ήταν ''ξεχασμένο'' για πολλά έτη και επικίνδυνο για τους αθλητές.