ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ