Σα12032022

Last update07:12:04 PM

English
Hellenic Seaways

anastasia apartments
Back Βρίσκεστε εδώ: Home Τα νεα Τα νέα μας Επίδομα σε γιατρό του Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου

Επίδομα σε γιατρό του Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλοννήσου, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση επιδόματος σε γιατρό-– οδοντίατρο του Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου ως κίνητρο παραμονής του.
Επίσης, ορίζει μηνιαίο επίδομα 350 ευρώ για την κάλυψη του ενοικίου οικίας του, για όσο καιρό θα υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν. 4483/17 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4735/20.
Να σημειωθεί ότι, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών.
Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύνανται να χαρακτηρίζονται ή να αποχαρακτηρίζονται τα Π.Ε.Δ.Υ. – Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ.-Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. – Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρα Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας άγονων και προβληματικών περιοχών και να παρέχονται οικονομικά και άλλα κίνητρα στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διορίζονται σε αυτά.
Μάλιστα, στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλοννήσου εγγράφηκε πίστωση 1.400 ευρώ η οποία επικυρώθηκε και με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
 
 
ΠΗΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ