Δε02062023

Last update06:49:49 PM

English
Hellenic Seaways

anastasia apartments
Back Βρίσκεστε εδώ: Home Τα νεα Τα νέα μας Αύξηση στον κύκλο εργασιών καταλυμάτων και εστίασης σε Μαγνησία και Σποράδες

Αύξηση στον κύκλο εργασιών καταλυμάτων και εστίασης σε Μαγνησία και Σποράδες

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία σε μηνιαίο επίπεδο και σε ανάλυση Περιφερειακής Ενότητας της Ελλάδας, για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που ταξινομούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης για τον Νοέμβριο του 2022.
Σύμφωνα με τον ετήσιο κύκλο εργασιών επιχειρήσεων αθροιστικά στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης, στη Μαγνησία, σε σύνολο 2.032 επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε σε 103.511.590 ευρώ, συμμετέχοντας 1% στον συνολικό κύκλο εργασιών. Στις Σποράδες, σε σύνολο 1.150 επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε σε 70.700.520 ευρώ, συμμετέχοντας 0,7% στον συνολικό κύκλο εργασιών.
Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων της Μαγνησίας για Οκτώβριο – Νοέμβριο 2021 σε σχέση με τον Οκτώβριο – Νοέμβριο 2022, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο του 2021 ανήλθε σε 2.158.166 ευρώ και τον Οκτώβριο του 2022 σε 2.805.193 ευρώ καταγράφοντας αύξηση 11,4%, ενώ τον Νοέμβριο 2021 ανήλθε σε 1.683.043 ευρώ και τον Νοέμβριο του 2022 ανήλθε σε 2.125.659 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 26,3%.
Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων στις Σποράδες, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο του 2021 ανήλθε σε 707.768 ευρώ και τον Οκτώβριο του 2022 σε 1.207.825 ευρώ καταγράφοντας αύξηση 70,7%, ενώ τον Νοέμβριο 2021 και τον Νοέμβριο του 2022, στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.
 
Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2022 ανήλθε σε 148.460.008 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 118.978.734 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2022 ανήλθε σε 149.437.532 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 20,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 123.807.893 ευρώ.
Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2022 ανήλθε σε 297.897.541 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 242.786.627 ευρώ. Για τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (41,7%) και η μικρότερη αύξηση (6,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (9,3%).
 
e-thessalia.gr