Τρ09262023

Last update09:51:02 AM

English
anastasia apartments
Back Βρίσκεστε εδώ: Home Τα νεα Τα νέα μας Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργων στους λιμένες Σκοπέλου και Λουτρακίου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργων στους λιμένες Σκοπέλου και Λουτρακίου

Στη Σκόπελο στις 31 Μαΐου 2023 μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο κ. Άγγελο Ξηντάρη και της εταιρείας "CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΜΕ-ΤΕΚΕΜ ΑΕ" που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Άλμπερ-Πωλ Γαμίν συμφωνήθηκαν: Ο πρώτος των συμβαλλόμενων αναθέτει στον δεύτερο την σύνταξη των μελετών με τίτλο "Οριστικές μελέτες έργων λιμένων νήσου Σκοπέλου", και συγκεκριμένα για τα λιμάνια Σκοπέλου και Λουτρακίου, προϋπολογισμού μετά την έκπτωση 307.873,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού έργου ορίζεται σε 11 μήνες. Περιγραφή εργασιών:
1. Λιμένας Σκοπέλου:
a. Εξωτερικά έργα
i. Επέκταση προσήνεμου μόλου
ii. Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μόλου
iii. Κατασκευή αντιπροσαμμωτικού βραχίονα
b. Τμήμα αλιευτικών σκαφών
i. Σύστημα πρόσδεσης σκαφών
ii. Εξοπλισμός ανωδομής – δέστρες κρίκοι
c. Κεντρική αποβάθρα
i. Εξέδρα εξυπηρέτησης υδροπλάνων
d. Υπήνεμος μόλος
i. Κατασκευή προβλήτας επί βάθρων στο εσωτερικό τμήμα του μόλου
ii. Κατασκευή προβλήτας επί βάθρων στο εξωτερικό τμήμα του μόλου
iii. Ξύλινος διάδρομος πρόσβασης στο κρηπίδωμα
e. Η/Μ εγκαταστάσεις 
i. Σε κτίρια
ii. Στο τμήμα αλιευτικών σκαφών
iii. Στην κεντρική αποβάθρα
iv. Στον υπήνεμο μόλο
f. Αρχιτεκτονικά έργα
i. Σε κτίρια κεντρικής αποβάθρας
ii. Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
g. Έργα οδοποιίας
i. Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην κεντρική αποβάθρα
ii. Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας
iii. Διαμόρφωση περίφραξης
 
2. Τουριστικό Καταφύγιο
a. Λιμενικά έργα
i. Σύστημα πρόσδεσης σκαφών και εξοπλισμός ανωδομής
ii. Προβλήτα επί πασσάλων
b. Η/Μ εγκαταστάσεις 
i. κτιρίων και διανομής ενέργειας ύδρευσης και νερού
c. Αρχιτεκτονικά έργα
i. Κτίρια υποστήριξης (διοίκηση, wc, χώροι υγιεινής, αποθήκης κλπ
ii. Διαμορφώσεις αρχιτεκτονικές περιβάλλοντος χώρου
 
3. Λουτράκι
a. Λιμενικά έργα
i. Κατασκευή νέου κρηπιδώματος 
ii. Επέκταση παραλιακού κρηπιδώματος προσήνεμου μόλου
iii. Επέκταση προσήνεμου μόλου
iv. Κρηπίδωμα εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών  
v. Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλήτων αλιευτικών σκαφών
vi. Κρηπίδωμα πρόσβασης στο νέο εποχιακό προβλήτα
vii. Προμήθεια και εγκατάσταση εποχιακής πλωτής προβλήτας
viii. Παραλιακή οδός με βαθμιδωτό κρηπίδωμα
ix. Τεχνικό διευθέτησης ρέματος
x. Επίχωση στη γένεση του υπήνεμου μόλου
xi. Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής προβλήτας καταφυγίου τουριστικών σκαφών
xii. Εσωτερικός μόλος καταφυγίου τουριστικών σκαφών
b. Χερσαία κτιριακά έργα
i. Δόμηση, υμιυπαίθριοι χώροι και στέγαστρα, ανακατασκευές
ii. Κτίρια καταφύγιου τουριστικών σκαφών, ημιυπαίθριοι χώροι και στέγαστρα
iii. Διαμορφώσεις χερσαίων χώρων – χώρων στάθμευσης καταφυγίου