Ηλεκτρολογικές Εργασίες / Ταλαδιανός Δημ. Γεώργιος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και σε προσιτές τιμές:

-Ηλεκτρολογικά Σχέδια

-Μελέτες

-Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

 

ΔΙΕΘΥΝΣΗ:ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

ΤΗΛ:697 34 06 295