Φορολόγηση επαγγελματιών-επιχειρήσεων

Εναλλακτικά σενάρια για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θεωρείται σίγουρη η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί ενιαίος συντελεστής για όλους.

Δηλαδή, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή.

Εφόσον επιλεγεί αυτή η πρόταση, ο συντελεστής εξετάζεται να φθάσει στο 30% και θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Σε διαφορετική περίπτωση, θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και η τόνωση των δημόσιων εσόδων από κατηγορίες επαγγελμάτων που, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, υποκρύπτουν σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους.

Ειδικότερα, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται στο πλαίσιο της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης τα εξής σενάρια:

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ. Τα εισοδήματά τους δεν θα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις (κλίμακα φορολογίας εισοδήματος), αλλά αυτοτελώς με συντελεστή 30%. Σήμερα στους ελεύθερους επαγγελματίες που διατηρούν δελτίο παροχής υπηρεσιών παρακρατείται το 20% του ποσού που λαμβάνουν. Με το υπό εξέταση σύστημα θα παρακρατείται το 20% και το υπόλοιπο 10% θα καταβάλλεται με την εκκαθάριση της δήλωσης και ανάλογα με τις δαπάνες κάθε ελεύθερου επαγγελματία. Αλλαγές όμως θα υπάρξουν και στις δαπάνες που εκπίπτουν. Το σύστημα αναμένεται να γίνει αυστηρότερο και αναζητείται τρόπος ελέγχου των δαπανών των ελεύθερων επαγγελματιών. Σήμερα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας για εισόδημα 40.000 ευρώ θα πληρώσει στην εφορία 8.820 ευρώ. Εφόσον εφαρμοστεί ο ενιαίος συντελεστής, ο φόρος φθάνει τα 12.000 ευρώ.

Το δεύτερο σενάριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει κατάργηση του αφορολόγητου ορίου και φορολόγηση από το πρώτο ευρώ των εισοδημάτων με χαμηλότερο συντελεστή 15%.

Επιχειρήσεις

1. Στην περίπτωση που εφαρμοστεί ο ενιαίος συντελεστής, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες επιχειρήσεις θα φορολογούνται με συντελεστή 30% από 25% σήμερα και θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Δηλαδή οι μέτοχοι δεν θα χρειάζεται να δηλώνουν στην ατομική τους δήλωση την επιχειρηματική αμοιβή.

2. Οσον αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις, σήμερα φορολογούνται με συντελεστή 20% για τα κέρδη που δηλώνουν στην εφορία. Στην περίπτωση που προχωρήσουν στη διανομή μερίσματος επιβαρύνονται οι μέτοχοι με φόρο 25% αυξάνοντας τη φορολογική επιβάρυνση στο 45%. Ωστόσο, εξαιτίας αυτής της επιβαρυντικής πολιτικής αρκετές επιχειρήσεις δημιούργησαν θυγατρικές στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα σε χώρες με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.

Ακολουθώντας αυτήν την πολιτική, κατάφερναν να μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση. Το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, εξετάζει την αύξηση του συντελεστή στο 30% και την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ακόμα και στην περίπτωση διανομής μερίσματος ή μείωσης σημαντικά του φόρου στα μερίσματα. Στη σολομώντεια αυτή λύση προσανατολίζεται το υπουργείο, προκειμένου αφενός να αμβλύνει τις επιβαρύνσεις από τη φορολόγηση των μερισμάτων και να περιορίσει τη μετανάστευση αρκετών επιχειρήσεων σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και αφετέρου να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα, με μια μικρή αύξηση του συντελεστή, ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι χαμηλότερος από το προηγούμενο καθεστώς (φόρος επί των κερδών και κατά τη διανομή μερίσματος).

Σε διαφορετική περίπτωση, εξετάζεται η μείωση του φόρου στα κέρδη των επιχειρήσεων στο 15%.

πηγή:Η Καθημερινή